Facebook – Youtube – Fanpage

Facebook carbon sport bike csbCarbon Sport Bike Fanpag

Youtube Carbon Sport Bike Csb

LINH KIỆN XE ĐẠP

Carbon Sport Bike (CSB) cung cấp nhiều linh kiện xe đạp bao gồm linh kiện của khung xe, bánh xe, grouptset.

Các linh kiện có thể kể đến như:

Tay lái

Ghi đông

Potang

Cốt yên xe đạp

Pát cùi đề

Sên

Líp

Giò dĩa

Cùi đề trước

Cùi đề sau

Tay lag

Vành xe Carbon

Trung tâm bánh xe (Hub)

Ty phuộc

Yên xe

Vỏ xe

Ruột xe

Pedal

…………

Các sản phẩm chính hãng sẽ theo thông số hãng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.