Youtube Carbon Sport Bike CsbCarbon Sport Bike Fanpag

 

Giỏ Hàng

Giỏ Hàng Carbon Sport Bike

Truy cập csbvn.com tham thảo và quay lại thêm vào giỏ hàng Carbon Sport Bike

Để cấu hình 1 chiếc xe hoàn chỉnh cần thêm các sản phẩm sau: Khung xe, bánh xe, groupset, vỏ xe, ruột xe, yên xe, pedal, dây quấn, BB.

Phí ráp xe hoàn chỉnh: 500k

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng